dot dot
bulletContact Us
bulletMap แผนที่ * Seat ผังที่นั่ง
bulletBiography
bulletMagic Theater English
bulletDetail of School&Training
bulletMagic School Delivery
dot
ผลงาน (Experience)
dot
bulletTuxedo กับผลงานต่างๆ
bulletPIMF
bulletColumnBizWeek1-5
bulletColumnBizWeek6-10
bulletColumnBizWeek11-15
bulletColumnBizWeek16-20
bulletColumnBizWeek21-23
bulletSiam Ocean World
bulletKimRaider
bulletCastleTobeTheatre
bulletสมาคมนักมายากลไทย
bulletเมื่อครั้นLive in Korea


New ShowTime
Tuxedo Bunny Girls


สมาคมนักมายากลไทย

เรียน สมาชิกสมาคมนักมายากลไทย ทุกท่าน
      บัดนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านจะมีส่วนร่วมทำให้วงการมายากลไทย มีความสัมพันธ์ที่ดี มีภาพข่าวสู่สังคมภายนอก และขอให้ท่านถือปฏิบัติกฎกติกาการโหวดอย่างเคร่งคัด มีสติ และโหวดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก่อน 15 กรกฎาคม 2555

และเพื่อจำกัดการใช้สิทธิ์ในการโหวดได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น เราจำเป็นต้องให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการลักลอบใช้สิทธิ์เกิน 1 เสียง (เช่น คนคนเดียวใช้หลายเมล หลายชื่อใน facebook)

กฎกติกาการโหวด
1. ต้องทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่านก่อนจึงจะมีสิทธิ์โหวด
   (ต้องกรอกให้ครบมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์โหวด หรือ การโหวดของท่านถือเป็นโมฆะ)
   1.1. ขื่อและนามสกุลจริง ของท่าน
   1.2. ชื่อทาง facebook ของท่าน
   1.3. ชื่อที่ใช้ในวงการมายากล ของท่าน (ถ้ามี)
   1.4. เบอร์โทรศัพท์(กรอกได้มากกว่า 1 เบอร์)
   1.5. email ของท่าน
   1.6. เลขที่ประจำตัวประชาชน                                                                                             

   1.7 ท่านเริ่มแสดงมายากลมากี่ปี

2. ในแต่ละหัวข้อที่โหวดนั้นสามารถกรอกได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น (ชื่อในวงการ(แนะนำ) หรือ ชื่อจริง หรือ ชื่อใน facebook)
    (หากในแต่ละหัวข้อกรอกเกิน 1 ชื่อจะยึดถือชื่อแรกเท่านั้นเป็นชื่อที่ท่านโหวด)
3. ห้ามกรอกโหวดชื่อตัวเองไม่ว่าหัวข้อใดก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนโหวดในหัวข้อนั้นเป็นโมฆะ
4. หากไม่มั่นใจว่าจะโหวดใครหรือไม่รู้ข้อมูลในหัวข้อนั้นสามารถงดออกเสียงโดยไม่ต้องกรอกชื่อใดๆ
5. ห้ามโหวด ทักซิโด้ หรือตัวผมเอง หากโหวดจะถือว่าคะแนนในหัวข้อนั้นเป็นงดออกเสียง
6. ส่งผลการโหวดของท่านก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 หากหลังจากนั้นคะแนนของท่านจะถือเป็นโมฆะ
7. ข้อมูลของท่านทางคณะกรรมการจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีการนำไปเผยแพร่หรือบอกกล่าว
    อีกทั้งคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์ในการรับโหวดจากท่านอยู่แล้วจึงไม่มีผลต่อความรู้สึกแต่อย่างไร

หมายเหตุ บางหัวข้อไม่ได้ระบุประเภทเวทีหรือระยะใกล้ นั่นหมายถึงให้มองโดยภาพรวมทั้งหมด
               สามารถโหวดใครก็ได้

ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องคัดสรรผู้ที่ท่านเห็นสมควรได้รับรางวัลในแต่ละสาขา ขอให้ท่านกรอกข้อมูลพร้อมโหวดได้ ณ บัดนี้


1.1. ขื่อและนามสกุลจริง ของท่าน :  *
1.2. ชื่อทาง facebook ของท่าน :  *
1.3. ชื่อที่ใช้ในวงการมายากล ของท่าน (ถ้ามี) :
1.4. เบอร์โทรศัพท์(กรอกได้มากกว่า 1 เบอร์) :  *
1.5. email ของท่าน :  *
1.6. เลขที่ประจำตัวประชาชน :  *
1.7 ท่านแสดงหรือมีส่วนในการแสดงมายากลมากี่ปี
:
 *
2.01 นักมายากลยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทเวที (ฝีมือเยี่ยม) :
2.02 นักมายากลยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทระยะใกล้ (ฝีมือเยี่ยม) :
2.03 นักมายากลยอดนิยมแห่งปีประเภทเวที (งานเยอะ) :
2.04 นักมายากลยอดนิยมแห่งปีประเภทระยะใกล้ (โชว์ตัวบ่อย) :
2.05 นักมายากลดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีประเภทเวที (หน้าใหม่แต่ดังไว) :
2.06 นักมายากลดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีประเภทระยะใ
กล้ (หน้าใหม่แต่ดังไว) :
2.07 นักมายากลพัฒนาการเยี่ยมสุดแห่งปีประเภทเว
ที (เก่งเร็ว) :
2.08 นักมายากลพัฒนาการเยี่ยมสุดแห่งปีประเภทระ
ยะใกล้ (เก่งเร็ว) :
2.09 นักมายากลเอ็นเตอร์เทนเนอร์แห่งปีประเภทเว
ที (สร้างความบันเทิง) :
2.10 นักมายากลเอ็นเตอร์เทนเนอร์แห่งปีประเภทระ
ยะใกล้ (สร้างความบันเทิง) :
2.11 นักมายากลไอเดียสร้างสรรค์สุดแห่งปีประเภท
เวที (คิดได้ไง) :
2.12 นักมายากลไอเดียสร้างสรรค์สุดแห่งปีประเภท
ระยะใกล้ (คิดได้ไง) :
2.13 นักมายากลสร้างกระแสดีสุดแห่งปีประเภทเวที
(ชวนให้ติดตามผลงาน) :
2.14 นักมายากลสร้างกระแสดีสุดแห่งปีประเภทระยะ
ใกล้ (ชวนให้ติดตามผลงาน) :
2.15 นักมายากลแต่งกายยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทเวท
ี (ดูดีมีคอนเซ็ป) :
2.16 นักมายากลแต่งกายยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทระย
ะใกล้ (ดูดีมีคอนเซ็ป) :
2.17 นักมายากลที่มีคุณภาพแห่งปีประเภทเวที (โดยรวมทั้งหมดดีสุด) :
2.18 นักมายากลที่มีคุณภาพแห่งปีประเภทระยะใกล้
(โดยรวมทั้งหมดดีสุด) :
2.19 นักมายากลที่เป็นแบบอย่างแห่งปี (ดีทั้งหน้าม่านหลังม่าน) :
2.20 นักมายากลเพลงประกอบยอดเยี่ยมแห่งปี (เข้ากับการแสดงได้ดี) :
2.21 นักมายากลตลกแห่งปี (ฮาจริงไม่ใช่ฮาเป็นพิธี) :
2.22 นักมายากลที่อุทิศเพื่อวงการแห่งปี (ช่วยโดยไม่ค่อยหวังผล) :
2.23 นักมายากลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไท
ยแห่งปี (ดังในต่างประเทศ) :
2.24 นักมายากลทีมเวิร์คแห่งปี (ประสานในทีมลงตัว) :
2.25 นักมายากลที่เป็นข่าวล่ำลือมากที่สุดแห่งป
ี(ได้ทั้งแง่บวกหรือลบ) :
2.26 นักมายากลที่หล่อที่สุดแห่งปี(ชาย) :
2.27 นักมายากลที่สวยที่สุดแห่งปี(หญิง) :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.